منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوریهای تصمیم گیری

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوریهای تصمیم گیری

تئوریهای تصمیم گیری

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تصمیم گیری و تحقیق در عملیات مدیریت

محمدجواد اصغرپور

نشر دانشگاه تهران

عمومی


/ 0 نظر / 8 بازدید