جملات حکیمانه

سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد ، تندیسی زیبا نمی شود . فقط یکبار فرصت داری تا از وجودت تندیس بسازی ، پس از زخم تیشه خسته نشو
در زندگی باران نباش که فکر کنند با منت خود را به شیشه می کوبی ، ابر باش تا منتظرت باشند که بباری
زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم
در بطن هر اشتباهی ، حقیقتی نهفته است
برای کشف اقیانوسها باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشیم
ما همیشه صداهای بلند را می شنویم ، پر رنگ ها را می بینیم و سخت ها را می خواهیم . غافل از اینکه خوبها ، آسان می آیند ، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند
هیچ چیز واقعا خراب نیست!!!حتی ساعتیکه از کار افتاده دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد
در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چقدر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد
/ 0 نظر / 8 بازدید