منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - مدیریت تطبیقی و توسعه

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت تطبیقی و توسعه

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

اداره امور عمومی تطبیقی

فرل هدی (سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده)

نشر اندیشه های گوهربار یا عصر فرزانگان

آزاد - تهران

2

مدیریت تطبیقی

فرل هدل (منوچهر شجاعی)

انتشارات دانشگاه تهران

تهران

3

مدیریت تطبیقی

راگهو نات (عباس منوریان)

انتشارات کتاب مهربان نشر

تهران

4

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 

/ 0 نظر / 5 بازدید