معرفي اعضاي جديد شوراي عالي حوزه علميه قم

رسا، سرويس سياسي ـ جامعه مدرسين حوزه علميه قم با انتشار اطلاعيه‌اي اعضاي دور پنجم شوراي عالي حوزه علميه قم را معرفي كرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، جامعه مدرسين حوزه علميه قم با انتشار اطلاعيه‌اي اسامي نه عضو دور پنجم شوراي عالي حوزه علميه قم را معرفي كرد.
بر اساس اين گزارش آيات رضا استادي، مرتضي مقتدايي، محمد مؤمن، محمد يزدي، سيد احمد خاتمي و حجج اسلام والمسلمين سيدهاشم حسيني بوشهري، محمود رجبي، محمود عبداللهي و سيد محمد غروي‌ پس از تصويب جامعه مدرسين حوزه علميه قم و تاييد مقام معظم رهبري و مراجع تقليد به عضويت شوراي عالي حوزه علميه قم منصوب شدند.
گفتني است، بر اساس اساسنامه شوراي عالي حوزه، اعضاي اين شورا دست‌كم هفت نفرند كه پس از تعيين از سوي جامعه مدرسين و تاييد مقام معظم رهبري و مراجع تقليد، حكم آنان به وسيله رييس جامعه مدرسين امضا و تنفيذ مي‌شود.
اعضاي جديد شوراي عالي حوزه در نخستين جلسه خود با تعيين رييس سني و راي‌گيري، دبير شورا را تعيين مي‌كنند.
اعضاي پيشين شوراي عالي حوزه علميه آيات يزدي، استادي، مؤمن، مصباح يزدي و مقتدايي و حجج اسلام والمسلمين غروي، شب‌زنده‌دار، عبداللهي و رجبي بودند.

شايان ذكر است، وظايف شوراي عالي در دو محور کلي تدوين شده است. در محور اول برنامه‌ريزي درامور تحصيلي، جذب و گزينش، نظارت و مشاوره ، برنامه‌ريزي در امور اخلاقي و معيشتي طلاب است.
در کنار اين وظايف ، نصب و عزل و قبول استعفاي مدير حوزه علميه، تدوين و تصويبتشکيلات مديريت و شرح وظايف مدير و قائم مقام و معاونت‌ها، تاييد قائم مقام ومعاونان مدير پس از معرفي از سوي او، نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي، ارزيابينتايج آن و اخذ گزارش عملکرد مدير جهت ارزيابي و بررسي طرح هاي پيشنهادي مدير،تصويب بودجه سالانه شوراي عالي و مديريت و تعيين منابع آن، تصويب اساسنامه مراکز آموزشي، تحقيقي، تبليغي، پرورشي، خدماتي و ديگرموسسات وابسته به حوزه علميه، بررسي و تعيين راههاي مناسب جهت برقراري ارتباط حوزهبا ديگر مراکز علمي و فرهنگي داخل و خارج کشور از وظايف اين شورا تعريف شده است.


 


انتهاي خبر // خبرگزاری رسا //www.rasanews.com

/ 0 نظر / 7 بازدید