تعریف مشاغل

تعریف مشاغل


 

 

سیاستمدار:کسی است که می تواند به

شما بگوید به جهنم بروید منتها
به نحوی که شما برای این سفر لحظه
 شماری کنید.

 

  مشاور: کسی است که ساعت شما را
 از دستتان باز می کند و بعد به شما
 می گوید ساعت چند است.

 

      حسابدار: کسی است که قیمت هر
 چیز را می داند ولی ارزش هیچ چیز را
نمی داند.

 

      بانکدار: کسی است هنگامی که هوا
 آفتابی است چترش را به شما قرض می
 دهد و درست تا باران شروع می شود
 آن را می خواهد.

 

      اقتصاددان: کسی است که فردا
 خواهد فهمید چرا چیزهایی که دیروز
 پیش
بینی کرده بود امروز اتفاق
 نیفتاد.

 

 

 

      روزنامه نگار: کسی است که %50 از
 وقتش به نگفتن چیزهایی که می داند
 می گذرد و %50 بقیه وقتش به صحبت
 کردن در مورد چیزهایی که نمی داند.

 

      ریاضیدان: مرد کوری است که در
 یک اتاق تاریک بدنبال گربه سیاهی
 می
 گردد که آنجا نیست.

 فیلسوف: کسی است که برای عده ای
که خوابند حرف می زند.

 

  روانشناس: کسی است که از شما
 پول می گیرد تا سوالاتی را بپرسد
 که
 همسرتان مجانی از شما می پرسد.

 

  جامعه شناس: کسی است که وقتی
 ماشین خوشگلی از خیابان رد می شود
 و
 همه مردم به آن نگاه می کنند، او
 به مردم نگاه می کند.

 

 


      برنامه نویس: کسی است که مشکلی
 که از وجودش بی خبر بودید را به
روشی که نمی فهمید حل می کند.

 

 

      مسئول فروش: کسی است که کاری
 ندارد که کار چیست فقط به دنبال
 فروش
 کردن است

      مدیر : کسی است که می خواهد هر
 چه سریعتر کارهای محول شده به
 خودش
 را بین دیگران تقسیم کند و وقتی
 کاری خراب شد به دنبال کسی باشد که
 به

 گردن او بیاندازد.

/ 0 نظر / 88 بازدید