منابع آزمون دکترای مدیریت - بازرگانی بین الملل

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - بازرگانی بین الملل

بازرگانی بین الملل

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

بازارگانی بین الملل

محمد حقیقی

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران


/ 0 نظر / 20 بازدید