منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت مبانی سازمان

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوری های مدیریت – مبانی سازمان

 

تئوری های مدیریت – مبانی سازمان

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تئوری و طراحی سازمان (2جلد)

ریچارد ال دفت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهش‌های فرهنگی

عمومی- تربیت مدرس- علامه – اصفهان – بهشتی – آزاد - مشهد

2

تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن

ماری جو هچ (حسن دانایی فرد)

انتشارات افکار

عمومی- بهشتی – علامه – تربیت مدرس – تهران – مشهد

3

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی

استیفن پی رابینز (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد)

انتشارات صفار- اشراقی

عمومی- شیراز- اصفهان- تهران- پردیس قم - مشهد

4

سیمای سازمان؛ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن

گرت مورگان (اصغر مشبکی)

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عمومی - تربیت مدرس – تهران – علامه - مشهد

5

سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز (نگارش 2007)

ریچارد اسکات (حسن میرزایی اهرنجانی)

انتشارات سمت

عمومی - تهران – علامه - مشهد

6

اصول مدیریت

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی- تربیت مدرس

7

مبانی فلسفی تئوریهای سازمان

حسن میرزایی اهرنجانی

انتشارات سمت

عمومی- تهران –

8

نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان

گیبسون بارل و گارت مورگان (محمدتقی نوروزی)

انتشارات سمت

عمومی

9

سازمان؛ ساختار، فرآیند و ره آوردها

ریچارد اچ. هال (علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

عمومی

10

نظریه های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی (2جلد)

حسین رحمان سرشت

نشر دوران

علامه (منبع اصلی) - آزاد

11

تئوری سازمان: اسطوره ها (2جلد)

استیون اوت، جی شفریتز (علی پارساییان)

ترمه

علامه

12

تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت

سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

تربیت مدرس

13

مبانی سازمان و مدیریت

سیدرضا سیدجوادین

انتشارات نگاه دانش

تهران

14

طراحی ساختار سازمانی

سیدمحمد اعرابی

دفتر پژوهش‌های فرهنگی

علامه

15

اصول و مبانی مدیریت

عبدالله جاسبی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – دفتر گسترش تولید علم

آزاد

16

سازمان و مدیریت

رضا نجف بیگی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – دفتر گسترش تولید علم

آزاد

17

مدیریت؛ جلد اول- مقدمه ای بر مدیریت، مدیریت در قرن بیست و یکم، برنامه ریزی

استونر، فریمن، گیلبرت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

آزاد

18

مدیریت؛ جلد دوم- سازماندهی، رهبری، کنترل

استونر، فریمن، گیلبرت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

آزاد

19

تئوریها و فرآیند مدیریت

هربرت جی هیکس (ترجمه سهراب خلیلی شورینی )

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

آزاد

20

تجزیه و تحلیل سیستم ها

علی رضاییان

انتشارات سمت

بهشتی

21

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

نشر نی

عمومی

22

اسلایدهای کتاب Organization Theory , A Strategic Approach

B.J. Hodge, William P. Anthony, Lawrence M. Gales

Prentice Hall (دانلود اسلایدها از سایت مدیر)

بهشتی

23

جزوه کلاسی کارشناسی ارشد

علی رضاییان

دانشگاه امام صادق

بهشتی

24

جزوات کلاسی تئوریهای مدیریت

حسن دانایی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

25

جزوه کلاسی تئوری های مدیریت

سهراب خلیلی شورینی

 

آزاد

26

جزوه تئوری سازمان

سعید مرتضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

27

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 

/ 0 نظر / 9 بازدید