کریستال درمانی - پاکسازی سنگ

پاکسازی سنگ
از آنجا که کریستال ها همه نوع ارتعاشمنفی و مثبت را جذب می کنند، لازم است گاهی آنها را پاکسازی کنید. بدانید کهکریستالی که خریده اید مسافتی طولانی را پیموده تا به دست شما رسیده است و بنابراینانرژی کسانی را که با آن تماس داشته اند را در خود دارد. به یاد داشته باشید کهافکار منفی نیز مانند بیماری در کریستال می ماند و به شما منتقل می شود.
روشهایزیادی برای پاکسازی کریستال ها وجود دارد. فقط به خاطر داشته باشید که هرگز نبایدسنگ خود را با با پاک کننده های شیمیایی یا صابون بشویید. چون این مواد تاثیر معکوسبر سنگ دارند. به هر حال تمام روشهای زیر مناسبند.

::
پاکسازی با آب::

پاکسازی کریستال با آب بهخصوص برای کسانی که متولد یکی از برجهای آب در صورت فلکی هستند، بسیار مناسباست.

الف- پاکسازی با آب طبیعی:کریستال خود رادر آب طبیعی مثل دریا، چشمه، آبشار، رودخانه یا جویبار قرار دهید. اگر چنین منبعآبی در نزدیکی شما نیست، می توانید از بطریهای آب معدنی استفاده کنید.
هرگز باحوله یا پارچه کریستال خود را خشک نکنید، بگذارید کم کم زیر نور آفتاب، که به آنانرژی تازه ای می دهد، خشک شود.

ب- پاکسازی با آبنمک:ظرف سرامیک یا بلور بزرگی را از آب سرد یا ولرم پر کنید ( از آب گرماستفاده نکنید. چون ممکن است سنگ ترک بردارد. ) یک مشت نمک دریا به آن اضافه کنید وکریستال خود را چند ساعت در آن بگذارید. سپس کریستال را درآورید و نمک آنرا پاککنید و بگذارید به طور طبیعی خشک شود.
توجه داشته باشید که این روش برای همهسنگها مناسب نیست. نمک هنگام تماس با برخی سنگها واکن شیمیایی ایجاد می کند وساختار کریستالی را از بین می برد و سبب می شود سنگ خراش بردارد یا رنگش عوض شود. اگر اپال در نمک قرار بگیرد، نمک آب آنرا کاملا بیرون می کشد و پوکش می کند.
ازآنجا که نمک در پاکسازی بسیار موثر است، مطمئن ترین روش این است که کریستال را درظرف شیشه ای کوچکی بگذارید و بعد آنرا درون لیوان بزرگی پر از آب نمک قرار دهید. بهاین ترتیب سنگ تماس مستقیمی با نمک ندارد، ولی فرایند پاکسازی انجام میشود.

::
پاکسازی با خاک::

پاکسازی کریستال با خاک برای کسانی مفید است که متولد یکی ازبرجهای خاکی در صور فلکی هستند.
در پاکسازی با خاک، کریستال را حداقل 24 ساعتزیر خاک باغچه بگذارید، اگر باغچه ندارید یا اگر خاک باغچه تان اسیدی است، آنرادرون خاک گلدان بگذارید. بعد از این که آنرا از خاک درآوردید، با آب طبیعی بشویید وبگذارید خشک شود.

::
پاکسازی با آتش::

پاکسازی کریستال با آتش برای متولدین برجهای آتش در صورتفلکی مناسب است.
یکی از روشهای پاکسازی با آتش این است که کریستال را چند ساعتدر حلقه ای از شمعهای روشن قرار دهید تا شمعها کاملا آب شوند.
روش دیگر این استکه کریستال را از روی شعله شمعی به سرعت بگذرانید. این روش را فقط در مواقع ضروریکه عجله دارید انجام دهید. زیرا امکان ترک خوردن سنگ وجود دارد. اپال را هیچگاه بااین روش پاکسازی نکنید.

::
پاکسازی با دود::

روش دود دادن برای متولدین یکی از صور فلکی باد مناسباست.
دود دادن بهترین نوع پاکسازی برای کریستال ها و فضای اطراف است. در سنتبومیان امریکا، دود دادن نقش مهمی در مراسم تقدیس، تطهیر و تبرک دارد.
سدر،اسطوخودوس و علف شیرین، گیاهانی هستند که برای دود دادن مناسبند. می توانید چندشاخه از گیاه را لوله کرده و آنرا آتش بزنید و پس از خاموش کردن آن، کریستال را رویدود آن بگیرید یا با دست دود را به سمت کریستال هدایت کنید. به این ترتیب، هواانرژی های منفی را از کریستال می زداید.
روش بهتر این است که از عودهای مخصوصاین کار استفاده کنید. در این روش نتیجه بهتری می گیرید و کریستالتان نیز جرم و دودنمی گیرد، در عین حال انرژی سنگ و محیط خانه هم نیروی تازه ای می گیرد. توجه داشتهباشید که از عودهای شیمیایی استفاده نکنید زیرا نتیجه معکوس میگیرید.

::
پاکسازی با خوشه کریستال::

یکی دیگر از بهترین روشها این است که کریستال خود را چندساعت روی یک خوشه بزرگ کوارتز یا آمتیس بگذارید. با این کار ارتعاش های منفی از بینمی روند.

::
پاکسازی با گل::

برخی کریستال ها را می توان با گل یا گلبرگ هم پاکسازیکرد. در این روش کوارتز صورتی را میان گلبرگهای رز صورتی بگذارید. اسطوخودوس نیزبرای خالص کردن سنگهای ارغوانی مثل آمتیس بسیار عالی است.
گلبرگهای گل را درظرفی بریزید سپس کریستال را حداقل 24 ساعت میان گلبرگها قرار دهید. بعد بهتر استکریستال را چند ساعتی زیر نور ماه، مخصوصا اگر ماه کامل است، یا در آفتاب قراردهید.

::
پاکسازی با برنج::

در این روش ظرفی را از برنج خام پر کنید و کریستال را دروسط آن بگذارید. بعد از 24 ساعت کریستال از انرژیهای منفی خالی می شود و نیرویجدیدی می یابد. به خاطر داشته باشید که این برنج بعد از این کار قابل خوردن نیست. زیرا علاوه بر داشتن انرژی منفی و مضر، طعم آن نیز تغییر کردهاست.

::
پاکسازی با روغن::

پاک سازی با روغن چندان رایج نیست، اما از آن جا که دردرمان از عطر نیز استفاده می شود، برخی از روغن های معطر برای پاک سازی مناسب اند. روغن هایی مثل اسطوخودوس، مریم گلی، سدر، لیمو، آناناس، سرو کوهی، اکلیل کوهی، گلسرخ و گیاه خس خس.
برای پاک سازی کریستالتان، روغن را تکان دهید و یکی دو قطرهاز آن را روی پارچه کتان یا دستمالی بریزید. سپس کریستال را با آن پاک کنید.
راهدیگر، سوزاندن روغن است. برای این کار، ابتدا چند قاشق چای خوری آب روغن درون ظرفیبریزید. بعد شمعی زیر آن روشن کنید و چند قطره روغن به آن اضافه کنید. وقتی از آنبخار بلند شد، کریستال را روی بخار بگیرید. کریستال ها عطر روغن را جذب می کنند. یکقطره از روغن که روی کریستال ریخته می شود، آن قدر قوی است که می تواند اتاقی رامعطر سازد.

::
پیشکش کنید::

هدیه کردن کریستال بعد از پاک سازی بسیار مهم است، زیرااهدای آن نشان می دهد که از کریستال فقط در راه های مثبت استفاده می شود. هم چنیناین کار از کریستال در مقابل سوء استفاده حمایت میکند. به گفته ادگار کایس ( Edgar Cayce ) ، روان شناس آمریکایی، دلیل از بین رفتن تمدن آتلانتیس، سوء استفاده ازنیروی کریستال ها بود. برای هدیه کردن و حفظ کریستالتان، آن را در دست بگیرید. نورنگهدارنده آن را ببینید و بگویید: این سنگ را برای اینکه نیکی جهانی اش به همهبرسد، پیشکش میکنم.

::
برای کریستال برنامه ریزیکنید::

از کریستال ها می توان برای مقاصد گوناگونی چونشفابخشی و تمرکز استفاده کرد. مناسب ترین کریستال برای برنامه ریزی، کریستال هایکوارتز شفاف هستند. کریستال های رنگی به خاطر رنگشان قبلا برای منظوری خاص برنامهریزی شده اند. پیش از برنامه ریزی برای کریستالتان، باید از نیت درونتان آگاهباشید. چون کریستال ها نیروی مغناطیسی ذهن را جذب می کنند.
برای این کار مواردزیر را می توان در نظر گرفت:

-
شفای خود
-
شفای دیگران
-
شفا از راهدور
-
مراقبه
-
محافظت
-
هماهنگی
-
عشق
-
تعبیر رویاها
-
پاکسازی محیط کار و خانواده
-
نیروی حیاتی و انرژی
-
آرامش درونی
-
به یادآوردن گذشته
-
اتصال به زمین

وقتی تصمیم گرفتید، کریستالتان را جلویچاکرای قلب بگیرید و چند نفس عمیق بکشید، تمرکز کنید. سپس کریستال را روی چاکرایچشم سوم بگیرید. تمرکز کنید و با صدای بلند یا در ذهن برنا
/ 0 نظر / 26 بازدید