چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم؟

چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم؟

اینجا کلیک کنید1- 500 آجر را در اتاقی بسته بگذار.

2- کارمندان جدید را در اتاق بگذار و در را ببند.

3- آنها را ترک کن و بعد از 6 ساعت برگرد.

سپس موقعیتها را تجزیه تحلیل کن:

- اگر آنها آجرها را دارند می شمرند آنها را بخش حسابداری بگذار.

- اگر آنها از نو (برای بار دوم )دارند آنها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذار.

- اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند،(گند زده اند) آنها را در بخش مهندسی بگذار.

- اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده ای مرتب کرده اند آنها را در بخش برنامه ریزی بگذار.

- اگر آنها آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنندآنها را در بخش اداری بگذار.

- اگر آنها در حال خوابند، آنها را در بخش حراست بگذار.

- اگر آنها آجرها تکه تکه کرده اند آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذار.

- اگر آنها بیکار نشسته اند آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذار.

- اگر آنها سعی می کنند آجرها ترکیبهای مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار.

- اگر آنها هنوز تمام روز اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاریابی قراربده.

- اگر آنها از بیرون پنچره می درخشند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک قراربده.

- اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند: بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده.

 

در پایان اگر آنها خودشان را با آجرها در چنین جایی محاصره کرده اند که نمی توانند نه چیزی ببینند و نه چیزی بشنوند، آنها را در دولت قراربده. 

 

منبع:خلوت من

/ 0 نظر / 8 بازدید