منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

سیدمهدی الوانی

انتشارات سمت

عمومی- تربیت مدرس – علامه – آزاد - تهران

2

فرایند خط مشی گذاری عمومی

فتاح شریف زاده و سیدمهدی الوانی

انتشارات علامه طباطبایی

علامه – پردیس قم تهران – آزاد

3

مطالعه خط‌مشی عمومی

مایکل هاولت وام رامش (عباس منوریان، ابراهیم گلشن)

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

تهران

4

تحلیل فرآیندی خطمشی گذاری و تصمیم گیری

محمد سعید تسلیمی

انتشارات سمت

تهران

5

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

حسن گیوریان، محمدرضا ربیعی مندجین

انتشارات یکان

تهران

6

Understanding public policy

Thomas R. Dye

Prentice Hall دانلود اسلایدها از سایت مدیر

تهران

7

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 

/ 0 نظر / 6 بازدید