انعکاس نظرات آیت الله منتظری در مورد بهائیان

انعکاس نظرات آیت الله منتظری در مورد بهائیان

بتازگی از قول آیت الله منتظری، از مراجع تقلید شیعیان در ایران، اظهاراتی در ارتباط با حقوق شهروندی بهائیان منتشر شده است که مورد توجه رسانه های اینترنتی قرار گرفته است. آیت الله منتظری در پاسخ به استفتایی گفته است که بهائیان مشمول "حقوق شهروندی" می شوند.

در شرایطی که پیروان کیش بهائیت در ایران با محدودیتها و فشارهای فزاینده ای روبرو هستند، این سخنان آیت الله منتظری بازتاب گسترده ای پیدا کرده است.

در تماسی که بخش فارسی بی بی سی با دفتر آیت الله منتظری داشت، مجتبی لطفی، مسوول اطلاع رسانی دفتر این مرجع دینی، در این زمینه گفت که فتوای اخیر منعکس کننده تمامی نظرات آیت الله منتظری نسبت به بهائیت نیست.

به گفته آقای لطفی، با توجه به نفوذی که بهائی ها از دهه ۱۳۳۰ شمسی در نجف آباد، زادگاه آیت الله منتظری داشته اند و حتی در آنجا دارای محل عبادت ویژه بوده اند، آیت الله منتظری از آن زمان می کوشیده که با پیروان این آیین به نوعی مقابله فرهنگی بپردازد، زیرا "بهائیت" از نگاه آیت الله منتظری "فرقه ای است که اگرچه از قالب اسلام بیرون آمده، پیروان آن مروج افکاری هستند که با این دین تناسب ندارد."

آقای لطفی می گوید که پیش از انقلاب، آیت الله منتظری به دلیل مخالفتهایش با بهائی ها چند بار احضار و بازجویی شده بود.

آقای لطفی اضافه می کند که در استفتای اخیر از آیت الله منتظری پرسیده شده که آیا بهائی ها از اقلیتهای دینی محسوب می شوند و اگر چنین است چرا این موضوع در قانون اساسی ذکر نشده است.

به گفته آقای لطفی، آیت الله منتظری در پاسخ گفته که چون بهائیان کتاب آسمانی نظیر کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان ندارند، از اقلیتهای دینی به حساب نمی آیند اما به دلیل آن که در ایران بدنیا آمده اند، مالیات می پردازند و اجداد آنها در این کشور زندگی می کرده اند،شهروند ایران هستند، حقوق شهروندی آنها باید رعایت شود و همان گونه که در قرآن و از جانب اولیای دین سفارش شده، باید با آنها با رافت و مهربانی رفتار شود.

به گفته آقای لطفی، آیت الله منتظری همچنین گفته است که بهائی ها از جمله کفارهستند اما نه کافر حربی محسوب می شوند و نه کافر ذمی. بلکه آنها کافر معاهد یا مستامن هستند به این معنا که اگر در عهد حاکمیت اسلامی، فعالیتی علیه حاکمان جامعه نکنند، از حقوق شهروندی برخوردار هستند.

مجتبی لطفی همچنین در پاسخ به این پرسش بی بی سی که آیا مراجع پیشین شیعیان هم نسبت به بهائی ها نظری مشابه نظر آیت الله منتظری داشته اند گفت که آیت الله سید محمد حسین بروجردی که استاد آیت الله منتظری بوده است فتوا داده بود که مسلمانها باید معاشرت و مخالطه با بهایی ها را ترک کنند که به تعبیر آقای لطفی نوعی مبارزه منفی و عاری از خشونت با بهائیت و پیروان آن است.

نظر شما درباره سخنان اخیر آیت الله منتظری در مورد بهائی ها چیست؟

/ 0 نظر / 9 بازدید