منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت – مدیریت منابع انسانی

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی

تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل

مایکل آرمسترانگ (سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

عمومی- بهشتی - علامه

2

مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

عمومی - آزاد

3

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

سیدرضا سیدجوادین

نگاه دانش

مشهد- تهران

4

مدیریت منابع انسانی

نسرین جزنی

نشر نی

بهشتی

5

راهبرد منابع انسانی – معماری تغییرات

حسن رنگریز – عباسعلی حاجی کریمی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بهشتی

6

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اولیو لاندی، ا.جی کولینک (رضا نجاری، سیدحسین ابطحی، شمس الله جعفری نیا)

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

علامه

7

مدیریت منابع انسانی

سیدحسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

علامه

8

استراتژی های منابع انسانی

من شولم و پیتر بامبرگر (سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهش های فرهنگی

علامه

9

برنامه ریزی نیروی انسانی

استیون رابینز، دیویدای. دی سنزو، دارماویرا آگاروالا (سیدحسین ابطحی، حشمت خلیفه سلطانی)

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

علامه

10

Fundamentals of Human Resource Management

Raymond Noe, John Hollenbeck , Barry Gerhart, Patrick Wright

 

بهشتی

11

پرورش راهبردی منابع انسانی

جان والتون (ناصر میرسپاسی، داریوش غلامزاده)

انتشارات میر

 

آزاد

12

مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکرد جهانی آن

ناصر میرسپاسی

انتشارات میر

 

آزاد

13

مدیریت منابع انسانی (نگرشی نظام گرا)

ناصر میرسپاسی

 

آزاد

14

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

ناصر میرسپاسی

انتشارات میر

آزاد

15

برنامه ریزی نیروی انسانی

سیدرضا سیدجوادین

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران

16

مدیریت منابع انسانی (نگرش کاربردی)

حبیب الله دعایی

بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان

مشهد

17

مدیریت تحول

حبیب الله دعایی، میترا کاردانی، طیبه امین فر

بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان

مشهد

18

جزوه منابع انسانی مقطع لیسانس و فوق لیسانس

غلاععلی طبرسا

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

19

جزوه اداره منابع انسانی

حبیب الله دعایی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

20

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
m

slm,man rajebe vorode b reshte az reshtehaye dge dar maghtae doktora soaldaram lotfan rahnamayi konid