سنگ متناسب با ماه تولد

  
سنگ اسرارسنگهای قدرتسنگهای سنتیتوصیه کتبسنگ حامیسنگی که حامل پیام استتوصیه علم جدیدماه میلادیتاریخ شمسیEmeraldOnyx
Obsidian
Jet
Beryl
Rose Quartz
GarnetGarnetOnyxJasperGarnetJanuaryاز 11 دی
تا 10 بهمنBloodstoneOnyx
Moonstone
Blue Sapphire
Lapis
Aquamarine
AmethystAmethystJasperCarbuncleAmethystFebruaryاز 11 بهمن
تا 9 اسفندJadeRock Crystal
Diamond
Turquoise
Tourmaline
BloodstoneJasper
BloodstoneRubyEmeraldAquamarine
AmethystMarchاز 10 اسفند
تا 10 فروردینOpalRuby
Red Jasper
Carnelian
Coral
DiamondDiamond
SapphireTopazCarnelianDiamond
CrystalAprilاز 11 فروردین
تا 10 اردیبهشتSapphireGolden Topaz
Lapis Lazuli
Azurite
EmeraldEmeraldCarbuncleChrysoliteEmeraldMayاز 11 اردیبهشت
تا 10 خردادMoonstoneCrystal
Aquamarine
Alexandrite
Beryl
AlexandriteAgateEmeraldBerylPearl
Moonstone
AlexandriteJuneاز 11 خرداد
تا 8 تیرRubyRuby
Moonstone
Pearl
Green Turquoise
RubyTurquoiseSapphireTopazRuby
EmeraldJulyاز 10 تیر
تا 9 مردادDiamondAmber
Sardonyx
Ruby
Jacinth
Sard
onyx
CarnelianDiamondSardonyxPeridot
SardonyxAugustاز 10 مرداد
تا 9 شهریورAgatePink Jasper
Rhodocrosite
Azurite
Star Sapphire
SapphireChrysoliteJacinthChrysopraseSapphireSeptemberاز 11 شهریور
تا 8 مهرJasperFire Agate
Agate
TourmalineBerylAgateAgateOpal
TourmalineOctoberاز 9 مهر
تا 9 آبانPearlTopaz
Garnet
Coral
Ruby
Zircon
CitrineTopazAmethystAmethystYellow Topaz
CitrineNovemberاز 10 آبان
تا 9 آذرOnyxAmethyst
Malachite
Blue Zircon
Turquoise
Lapis Lazuli
RubyBerylSapphireTurquoise
Zircon
Lapis Lazuli
Blue TopazDecemberاز 11 آذر
تا 10 دی
سنگدایره البروجGarnetبرج دلوAmethystحوتBloodstoneحملSapphireثورAgateجوزEmeraldسرطانOnyxاسدCarnelianسنبلهChrysoliteمیزانBerylعقربTopazقوسRubyجدی
EmeraldبهارRubyتابستانSapphireپاییزDiamondزمستان
DiamondLabradoriteTurquoiseشنبه SunstoneTopazیکشنبهRock CrystalMoonstonePearlدوشنبهEmeraldStar SapphireRubyسه شنبهLodestoneStar RubyAmethystچهار شنبهCarnelianCat’s-EyeSapphireپنج شنبهCat’s-EyeAlexandrite Emeraldجمعه  
/ 0 نظر / 7 بازدید