# اطلاعات_عمومی

شیوه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف شیلی و لهستان مایکل تودارو مترجم: دکتر غ

  کارآفرینان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی خریداران بزرگ بخشی از سهام فروخته شده خواهند بود. برخی از کشورهای قبلا کمونیستی مانند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید