منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - روش تحقیق

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - روش تحقیق

روش تحقیق

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

روش تحقیق در علوم رفتاری

زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی

موسسه نشر آگه

عمومی- بهشتی – تهران – پردیس قم - مشهد

2

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع

حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر

انتشارات صفار

عمومی- علامه – تربیت مدرس – آزاد – تهران - بهشتی

3

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع

حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر

انتشارات صفار

عمومی- علامه – تربیت مدرس – آزاد – تهران - بهشتی

4

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

علی دلاور

انتشارات دانشگاه پیام نور یا ویرایش

آزاد - تربیت مدرس- پردیس قم

5

روشهای تحقیق در مدیریت

اوما سکاران (محمد صائبی، محمود شیرازی)

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور

بهشتی - مشهد

6

روش تحقیق در مدیریت

غلامرضا خاکی

انتشارات بازتاب

آزاد - مشهد

7

روش تحقیق در علوم اجتماعی

کیوی و کامپنهود (عبدالحسین نیک گهر)

انتشارات توتیا

علامه

8

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

محمدرضا حافظ نیا

انتشارات سمت

مشهد

9

شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش)

حیدرعلی هومن

پیک فرهنگ

بهشتی

10

چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی

آلن فرانسیس چالمرز (سعید زیباکلام)

انتشارات سمت

تهران

11

روش تحقیق کیفی

گرچن راس من، کاترین مارشال (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

علامه

12

پیمایش در تحقیقات اجتماعی (فصل1و2و3)

دواس (هوشنگ نائبی)

نشرنی

تهران

13

جزوات کلاسی روش تحقیق

حسن دانایی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

14

جزوه کلاسی روش تحقیق

حمید خداداد حسینی

دانشگاه تربیت مدرس و امام صادق(ع)

تربیت مدرس

15

جزوه کلاسی روش تحقیق مقطع لیسانس

غلامعلی طبرسا

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

16

جزوه کلاسی روش تحقیق مقطع لیسانس و ارشد

محمود شیرازی

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

17

جزوه کلاسی روش تحقیق

فریبرز رحیم نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

18

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 

/ 0 نظر / 9 بازدید